Dni Pamięci Pawiaka

Dni Pamięci Pawiaka to uroczystość, która już od kilkunastu lat cyklicznie odbywa się pod koniec września w Muzeum Więzienia Pawiak. Głównym celem jest kultywowanie pamięci o martyrologii i bohaterstwie osób osadzonych w murach dawnego, warszawskiego więzienia. Stąd impreza adresowana jest przede wszystkim do byłych więźniów i ich rodzin, ale również do mieszkańców Warszawy, w tym zwłaszcza do młodego pokolenia: harcerzy oraz młodzieży szkolnej. Na program Dni Pamięci Pawiaka składają się spotkania z byłymi więźniami, wykłady znanych historyków, zwiedzanie stałej ekspozycji w Muzeum Więzienia Pawiaka bądź w Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha oraz spektakle historyczno-literackie w wykonaniu artystów scen warszawskich.