Klub byłych Więźniów Politycznych Pawiaka

15 stycznia 1963 r. został powołany Klub byłych Więźniów Politycznych Pawiaka. Na pierwszym zebraniu wybrano Komisję Organizacyjną w składzie: Anna Czuperska-Śliwicka, Jadwiga Jędrzejowska, Helena Biegańska, Jadwiga Kopijowska, Stanisława Kiesłowska, Krystyna Ossowska, Anna Sipowicz-Gościcka, Henryk Borucki, Zygmunt Śliwicki, Zbigniew Tomaszewski oraz po jednym przedstawicielu Zarządu Okręgu ZBoWiD i Komisji Środowiskowej byłych Więźniów Hitleryzmu. Komisja wyłoniła pierwszy tymczasowy Zarząd. Pierwszym przewodniczącym Klubu został Henryk Borucki, a zastępcami Jadwiga Jędrzejowska i Zygmunt Śliwicki.

21 czerwca 1963 r. na kolejnym zebraniu Klubu powołano Radę Upamiętnienia Pawiaka, w której skład wchodzili: Janina Balcerzak, Wiktor Borowski, Irena Domańska, Zygmunt Gaudasiński, Janusz Gumkowski, Irena Kononowicz, Albertyna Kamińska, Henryk Korotyński, Tadeusz Książek, Felicjan Loth, Bernard Marek, Stefan Matusiak, Wanda Moszczeńska, Krystyna Ossowska, Anna Czuperska-Śliwicka, Zygmunt Śliwicki, Alina Tetmajer, Ludwika Tarłowska, Mieczysław Zawadka, Stanisław Zawadzki, Stanisław Zelent. Na zebraniu Zygmunt Gaudasiński, wiceprezes Zarządu Okręgu Warszawskiego ZBoWiD, jeden z członków Rady, zabrał głos w sprawie przyszłej działalności Klubu: Konieczne jest wzmożenie wysiłków nad zorganizowaniem Muzeum i odbudową resztek zniszczonego przez hitlerowców Pawiaka, nad powiększeniem dotychczasowego zbioru pamiątek, jak również serdecznym koleżeńskim złączeniem w Klubie wszystkich politycznych więźniów przebywających w różnych okresach na Pawiaku. […] Tym celom służyć będzie Klub b. Więźniów Politycznych Pawiaka, który zamierzamy na tym zebraniu ukonstytuować.

***

W Muzeum Więzienia Pawiak znajduje się Archiwum Klubu byłych Więźniów Politycznych Pawiaka. Obecnie członkowie Klubu spotykają się w każdy ostatni czwartek miesiąca w Muzeum w godzinach 11.00 – 12.00.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 / 831-13-17