Dzień powszedni na Pawiaku

Szczegółowo z przebiegiem dnia więźniów na Pawiaku, można się zapoznać w sali Pawiacki dzień 1939-1944. Przebieg więziennego dnia odtworzyliśmy godzina po godzinie posługując się wspomnieniami długoletnich więźniów funkcyjnych: Leona Wanata, pisarza w kancelarii na Pawiaku i lekarki w szpitalu na Serbii dr Anny Czuperskiej oraz za pomocą zachowanych rysunków rejestrujących sceny z życia powstałych na Pawiaku wierszy, pamiętników, grypsów, modlitw, kalendarzy, a także najróżniejszych drobnych przedmiotów wykonanych w celach.