Pawiak 1835 – 1939

Na wprost wejścia do Muzeum wokół makiety przedstawiającej w skali 1:100 budynki więzienne umieszczono symboliczny zestaw fotografii i dokumentów przedstawiających w dużym skrócie historię Pawiaka jako więzienia politycznego w zmieniających się warunkach historycznych do 1939 r. Długi korowód niepokornych Polaków z drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX w. otwierają przywódcy i uczestnicy powstania styczniowego 1863 r. z Romualdem Trauguttem.