KONFERENCJA: “Należna prawda i pamięć – nie zemsta”


W sobotę 8 lipca 2023 roku o godz. 11.00 w ramach upamiętnienia 80. rocznicy “Krwawej Niedzieli” na kresach RP w Muzeum Niepodległości odbędzie się konferencja popularno – naukowa pt. “Należna prawda i pamięć – nie zemsta”. Wraz z Patriotycznym Związkiem Organizacji Kresowych i Kombatanckich serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.... czytaj dalej →

WYDARZENIE: Konferencja naukowa pt. “95. rocznica ZMW RP «Wici»”.


Wraz z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zapraszamy na konferencję naukową pt. “95. rocznica ZMW RP «Wici»”, która odbędzie się w dniach 29–30 czerwca 2023r. PROGRAM 29 CZERWCA 2023 R. (CZWARTEK), GODZ. 10:00 w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (al. Wilanowska 204) OTWARCIE KONFERENCJI Dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu LudowegoDr Tadeusz…... czytaj dalej →

KONFERENCJA: “Rok 1943. Wojna, polityka, martyrologia”


Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego wraz z Muzeum Niepodległości oraz Stowarzyszenie Historyków Wojskowości uprzejmie zapraszają na konferencję naukową pt. “Rok 1943. Wojna, polityka, martyrologia”, która odbędzie się 1–2 czerwca 2023 r. Pierwszy dzień konferencji odbędzie się w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, głównej siedziby naszego muzeum, drugi zaś w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Serdecznie zapraszamy!... czytaj dalej →

WYDARZENIE: Sympozjum naukowe – „Aleksander Sochaczewski i jego czasy”


W 2023 roku przypada 180 rocznica urodzin i 100 rocznica śmierci wybitnego polskiego artysty żydowskiego pochodzenia Aleksandra Sochaczewskiego. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2023 ,,Rokiem Aleksandra Sochaczewskiego na Mazowszu”. Artysta urodził się w Iłowie koło Sochaczewa na Mazowszu. Jego właściwe nazwisko brzmiało Lejb Sonder. Uczęszczał do Warszawskiej Szkoły Rabinów, a następnie podjął…... czytaj dalej →

KONFERENCJA: Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „ Dziś widzę wielką Warszawę”


Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „ Dziś widzę wielką Warszawę” pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta m.st. Warszawy. W grudniu 2022 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła stanowisko ustanawiając rok 2023 Rokiem Stefana Starzyńskiego w związku ze 130. rocznicą urodzin Prezydenta Warszawy. Poprzez pryzmat konferencji chcielibyśmy ukazać związek między historią i kulturą Warszawy, a przede…... czytaj dalej →

Konferencja naukowa: 80. rocznica powstania zamojskiego. Prawda i pamięć.


Muzeum Niepodległości, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Stowarzyszenie Historyków Wojskowości oraz Zakład Historii Ruchu Ludowego uprzejmie zapraszają na konferencję naukową nt. 80. rocznica powstania zamojskiego. Prawda i pamięć. Obchody odbędą się 1 lutego 2023 r. o godz. 9.00 w Muzeum Niepodległości w Warszawie. PROGRAMPowitanie i otwarcie wystawy• dr Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodległości• dr…... czytaj dalej →

Sympozjum naukowe: 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego


W 2023 roku przypada 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Bohaterskiego zrywu narodowowyzwoleńczego mieszkańców Rzeczypospolitej pod zaborem rosyjskim. W najdłużej trwającym powstaniu w historii Polski, obok siebie stanęli Polacy, Litwini i Rusini by wspólnie walczyć z carskim zniewoleniem i pańszczyzną. Powstanie ogarnęło wszystkie tereny Królestwa Polskiego i Ziem Zabranych przez cara, a udział w nim wzięło…... czytaj dalej →

III Muzealne Spotkania z Kresami – Dziedzictwo i Pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej


Muzeum Niepodległości w Warszawie już po raz trzeci zaprasza na Muzealne Spotkania z Kresami. Poprzednie edycje odbyły się w 2008 oraz 2011 roku. Udział w nich wzięło liczne grono badaczy reprezentujących bez mała wszystkie ważniejsze ośrodki, mające w swych zasobach zbiory związane z Kresami Wschodnimi Rzeczypospolitej. Pokłosiem obu konferencji jest wydanie albumowych publikacji zatytułowanych ,,Dziedzictwo…... czytaj dalej →

Konferencja podsumowująca wystawę POIiŚ o przeszłości – odkrycia archeologiczne i paleontologiczne w trakcie realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych.


Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą wystawę POIiŚ o przeszłości – odkrycia archeologiczne i paleontologiczne w trakcie realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych współorganizowaną z  Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Państwowym Muzeum Archeologicznym. 8 września 2022 r. (czwartek), godz. 11.00 – 13.00Muzeum NiepodległościPałac Przebendowskich/Radziwiłłówal. Solidarności 6200-240 Warszawa... czytaj dalej →

EX CATHEDRA: XXIII Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej


Serdecznie zapraszamy na XXIII Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej – EX CATHEDRA, które odbędzie się 30 czerwca w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu. Wydarzenie odbędzie się pod tytułem: Ex Cathedra – Polscy Profesorowie na Wyższych Uczelniach w Austrii, Niemczech i Szwajcarii. W programie prezentacje wielu znakomitych gości, w tym członków Klubu Profesorów(Stacja Naukowa PAN w Wiedniu):…... czytaj dalej →