Podróż do Wierszyny – Sybiracy


(19.09. – 18.11.2012)

Organizowana w Muzeum Niepodległości wystawa prezentuje ,,mała Polska”, wieś Wierszynę, położoną niedaleko Irkucka, a oddaloną od naszego kraju o ponad 6,5 tys. kilometrów. Ekspozycja pokazuje życie codzienne osadników, którzy przyjechali w te rejony w 1910 roku w poszukiwaniu lepszego życia. Do dnia dzisiejszego potomkowie pierwszych mieszkańców Wierszyny utrzymują tradycję, język i kulturę polską.

Wyprawa, której owocem jest wystawa, została zrealizowana w 70. Rocznicę deportacji oraz w 100- lecie powstania polskiej wsi na Syberii. Na ekspozycję składają się fotografie autorstwa dziennikarzy Edyty Poźniak i Andrzeja Gajcego oraz materiały filmowe Tomasza Dawida Jędruchowa. Wśród unikalnych zdjęć pokazywanych w Muzeum Niepodległości zobaczymy m in. fotografię najstarszych mieszkańców Wierszyny, Franciszka i Anny Kustos, szkołę polską i syberyjskie krajobrazy, których nieodłącznym elementem są stada pasących się krów. Na wystawie jest fotografia domu zbudowanego niemal 100 lat temu. Wystawa skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, pragnących poznać historię tej niezwykłej społeczności – Polskich Sybiraków.
Patronat honorowy objęli: Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
19 września 2012 roku, godz. 12.00
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Ul. Skazańców 25
Muzeum Niepodległości jest beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 6.1 Kultura pn. Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca.