EX CATHEDRA: XXIII Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej


Serdecznie zapraszamy na XXIII Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej – EX CATHEDRA, które odbędzie się 30 czerwca w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu. Wydarzenie odbędzie się pod tytułem: Ex Cathedra – Polscy Profesorowie na Wyższych Uczelniach w Austrii, Niemczech i Szwajcarii.

W programie prezentacje wielu znakomitych gości, w tym członków Klubu Profesorów
(Stacja Naukowa PAN w Wiedniu):

prof. Tadeusza Krzeszowiaka


prof.Józefy Antoniny Węsierskiej-Gądek


Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa rysunków i szkiców portretowych Tadeusza Kurka,
przedstawiająca sylwetki polskich profesorów za granicą oraz perły architektury akademickiej. 

Szczegółowy program można znaleźć pod tym linkiem.

Muzeum Niepodległości w Warszawie jest współorganizatorem wydarzenia. Zapraszamy!

Obowiązkowa rejestracja na events@vienna.pan.pl
30 czerwca 2022 roku, godzina 9.30
Polska Akademia Nauk
Stacja Naukowa w Wiedniu
Boerhaavegasse 25
1030 Wien – Österreich