III Muzealne Spotkania z Kresami – Dziedzictwo i Pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej


Muzeum Niepodległości w Warszawie już po raz trzeci zaprasza na Muzealne Spotkania z Kresami. Poprzednie edycje odbyły się w 2008 oraz 2011 roku. Udział w nich wzięło liczne grono badaczy reprezentujących bez mała wszystkie ważniejsze ośrodki, mające w swych zasobach zbiory związane z Kresami Wschodnimi Rzeczypospolitej. Pokłosiem obu konferencji jest wydanie albumowych publikacji zatytułowanych ,,Dziedzictwo i Pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej” (2009) oraz ,,Dziedzictwo i Pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. II Muzealne Spotkania z Kresami” (2017).

Tegoroczne spotkanie, które odbędzie się 20 października o godz. 9.00 w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów będzie okazją do zaprezentowania kolekcji znajdujących się w zbiorach zarówno instytucji  państwowych jak też i prywatnych. Pokłosiem obrad będzie recenzowana publikacja pokonferencyjna, wydana przez Wydawnictwo Naukowe Muzeum Niepodległości. Jesteśmy przekonani, że III Spotkania stanowić będą nie tylko znakomity sposób udokumentowania aktualnego stanu badań, ale także umożliwią dotarcie do możliwie szerokiego grona odbiorców, zainteresowanych tematyką kresową. Konferencja będzie transmitowana na żywo na kanale Youtube Muzeum Niepodległości.

Patronat honorowy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Program konferencji:

8.30 – 9.00 recepcja

9.00 – 9.20 powitanie gości

9.20 – 9.40 dr Beata Michalec, zastępca dyrektora, Muzeum Niepodległości, Działalność Koła Krzemieńczan w strukturach Oddziału Stare Miasto Towarzystwa Przyjaciół Warszawy na podstawie albumów z lat 70. XX wieku znajdujących się w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie

9.40 – 10.00 dr Longin Dzieżyc, zastępca dyrektora, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Wyjątkowy dar – Kolekcja wołyńska Tadeusza Marcinkowskiego  w zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

10.00 – 10.20 mgr Joanna Bloch, wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ds. Muzeum Książąt Lubomirskich, Lwów-Wrocław. Wystawa stała Muzeum Książąt Lubomirskich (on-line)

10.20 – 10.40 mgr Marcin A. Klemenski, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Akta rodziny Horainów – przykład kresowego dziedzictwa w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.

10.40 – 11.00 mgr Piotr Niedziela, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Fotografie dotyczące Borysławsko-Drohobyckiego Zagłębia Naftowego w II Rzeczypospolitej w zasobie Narodowego Archiwum Cyfrowego.

11.00 – 11.20 dr Olena Kozakewycz, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Instytut Etnologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kolekcja sztuki ludowej z Pokucia w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

11.20 -11.40 dr Adam Korczyński, Fototeka Lanckorońskich PAU w Krakowie, dr Ewa Skotnicza, Instytut Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Stanisław Filibert Fleury i jego fotografie Wileńszczyzny w zbiorze Karola Lanckorońskiego

11.40 – 12.00 przerwa kawowa

12.00 – 12.20 dr Magdalena Dolińska, starszy kustosz, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Kresowianki jako współtwórczynie kolekcji etnograficznej Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie.

12.20 – 12.40 mgr Marta Kłak-Ambrożkiewicz, kustosz, Muzeum Narodowe w Krakowie,

Lwowskie i nie tylko perygrynacje Jana Matejki.

12.40 – 13.00 mgr Beata Skoczeń-Marchewka, starszy kustosz, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Drzeworyty ludowe we lwowskich kolekcjach

13.00 – 13.20 dr hab. Inesa Szulska, Zakład Bałtystyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Kresowe polonika w zbiorach Pałacyku H. Sienkiewicza w Oblęgorku jako materiał do badań nad recepcją twórczości pisarza na Litwie.

13.20 – 13.40 inż. Piotr Fałat, Uniwersytet Warszawski, Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia – Działalność wolontariacka na polskich cmentarzach na Kresach Wschodnich.

13.40 – 14.00 mgr Piotr Czyż, kustosz, Muzeum Narodowe w Warszawie. Gabinet Rycin i Rysunków, Łohojska kolekcja matryc graficznych Konstantego Tyszkiewicza w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Źródło badań nad grafiką i kolekcjonerstwem.

14.00 – 14.20 mgr Aleksandra Pelikhovska, Muzeum Niepodległości, Projekt aranżacji przestrzeni wystawienniczej na przykładzie wystawy kolekcji “syberyjskiej” rodziny Bujalskich.

14.20 – 14.40 dr Krzysztof Bąkała, kustosz, Muzeum Niepodległości, Album ,,Wołyń 1935 w obiektywie reporterów Polskiej Agencji Telegraficznej” ze zbiorów Muzeum Niepodległości.

14.40 – 15.00 dyskusja20 października 2022 roku, godzina 9.00
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa