Uroczystość w Bramie Straceń z okazji Narodowego Święta Niepodległości


Szanowni Państwo!
11 listopada uroczyście obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Jest to data umowna, związana z zakończeniem I wojny światowej; niemniej tegoż listopada 1918 roku po raz pierwszy Wojsko Polskie weszło na teren Cytadeli i objęło ją w zarząd. Z okazji Święta Niepodległości w dniu 8 listopada br. (czwartek) Muzeum X Pawilonu zaprasza serdecznie na uroczystość złożenia kwiatów w Bramie Straceń Cytadeli Warszawskiej, która rozpocznie się o godzinie 12.00. Przewidujemy obecność  delegacji władz centralnych i samorządowych Województwa Mazowieckiego, władz Warszawy, pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich i społecznych oraz młodzieży szkolnej. Uroczystość zorganizowana w oprawie ceremoniału wojskowego, którą zapewni 3. Batalion Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych. Cytadela Warszawska to jedno z najważniejszych miejsc martyrologii polskiej nierozerwalnie związane z walką kolejnych polskich pokoleń o odzyskanie niepodległości w epoce zaborów. Imprezy rocznicowe w Cytadeli Warszawskiej mają długoletnią tradycję, wywodzącą się jeszcze z lat II Rzeczypospolitej. Organizatorzy najbliższej uroczystości starają się ją kontynuować. Stając w Bramie Straceń w przededniu 94. rocznicy jednego z najważniejszych wydarzeń w naszej historii złożymy hołd wszystkim bohaterom polskich walk o odzyskanie niepodległości. Na zakończenie nastąpi uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Serdecznie Państwa zapraszamy.