Uroczystość w Bramie Straceń Cytadeli Warszawskiej 8 XI 2012 z okazji Narodowego Święta Niepodległości


W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości przygotowanych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie z okazji 94. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, w dniu 8 XI 2012 r. o godz. 12.00 odbyło się uroczyste składanie wieńców i wiązanek kwiatów w Bramie Straceń Cytadeli Warszawskiej, jednym z najważniejszych miejsc martyrologii polskiej związanym z walką kolejnych polskich pokoleń o odzyskanie niepodległości w epoce zaborów. Wzięły w nim udział delegacje instytucji centralnych i miejscowych władz, organizacji kombatanckich i społecznych, młodzież szkolna z LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz inni zaproszeni goście. Pod tablicą memorialną w Bramie Straceń stanęły poczty sztandarowe organizacji kombatanckich: Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz Zarządu Głównego Związku Sybiraków. W podniosłej atmosferze wieńce oraz wiązanki kwiatów złożyły kolejno delegacje: w imieniu Prezydenta RP jego doradca Waldemar Strzałkowski, Ministerstwa Obrony Narodowej z radcą generalnym Krzysztofem Sikora i ppłk Wojciechem Łęckim, Instytutu Pamięci Narodowej, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojewody Mazowieckiego, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Warszawy, Urzędu Dzielnicy Żoliborz, Urzędu Dzielnicy Śródmieście, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i Wychowania, Wojskowej Akademii Technicznej im. gen. J. Dąbrowskiego, Muzeum Sportu i Turystyki, Muzeum Historycznego m. st. Warszawy oraz zaproszonych organizacji kombatanckich i społecznych: Zarządu Głównego Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Kręgu Pamięci Narodowej im. Stefana Melaka, Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Zarządu Głównego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Zarządu Głównego Polskich Artystów Muzyków oraz TVP Historia, LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Muzeum Niepodległości. Po złożeniu kwiatów i oddaniu hołdu bojownikom o niepodległość okolicznościową mowę wygłosił kierownik Muzeum X Pawilonu Jerzy Wągrodzki. Następnie zgromadzeni wysłuchali recytacji 2 wierszy Artura Oppmana i Antoniego Bogusławskiego, odnoszących się do wydarzeń listopadowych 1918 r. w Warszawie oraz treści depeszy Józefa Piłsudskiego z 16 XI 1918 r. notyfikującej powstanie niepodległego państwa polskiego w wykonaniu aktora Stanisława Biczysko. Wojskową asystę honorową i nagłośnienie zapewnił 3. Batalion Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych z Cytadeli Warszawskiej, z ramienia którego uroczystość prowadził por. Dariusz Gąsiewski. Uroczystość zakończyło odegranie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego – Marsza I Brygady oraz podziękowanie dla przybyłych Gości ze strony Dyrektora Muzeum Niepodległości dra Tadeusza Skoczka, który zaprosił chętnych do zwiedzenia Muzeum X Pawilonu. Z zaproszenia skorzystała część delegacji, zaś młodzież szkolna wzięła udział w lekcji muzealnej. Uroczystość przygotował zespół pracowników Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Oddziału Muzeum Niepodległości. 

 

         Jerzy Wągrodzki