Poranek Niepodległościowy TVP Info


W dniu 11 XI 2012 r. redakcja TVP Info zrealizowała na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, zlokalizowanym w budynku słynnego carskiego więzienia śledczego dla więźniów politycznych, emitowany na żywo, okolicznościowy program związany z Narodowym Świętem Niepodległości. W godzinach 6.00-12.00 realizatorzy programu wchodzili wielokrotnie na antenę, przeprowadzając rozmowy z zaproszonym gośćmi oraz emitując materiały filmowe i ikonograficzne wiążące się z problematyką o niepodległości w kontekście wydarzeń listopada 1918 r.. Wśród rozmówców byli m.in. wnuk Józefa Piłsudskiego Krzysztof Jaraczewski, historycy dr Janusz Osica, Maciej Krawczyk, radca generalny MON Krzysztof Sikora, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego Zbigniew Wawer,  pracownicy Muzeum Niepodległości: dyrektor dr Tadeusz Skoczek, dr Anna Milewska – Młynik, Krzysztof Mordyński, Paweł Bezak i Jerzy Wągrodzki, kierownik Muzeum X Pawilonu. Byli też przedstawiciele młodego pokolenia: młodzież z LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz harcerze. Program ubarwiały  występy kilku grup rekonstrukcji historycznej. X Pawilon, przez które przewinęły się tysiące bojowników o niepodległość w epoce zaborów, w tym tak znane postaci jak Romuald Traugutt, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, ks. Piotr Ściegienny, Gustaw Ehrenberg, Józef Montwiłł-Mirecki i wielu innych, jest pod tym względem obiektem wyjątkowym. Dobrze, że stał się miejscem takiego programu, przygotowanego z okazji 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.