OBCHODY 151. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO


95678Z okazji 151 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 25 stycznia 2014 r. pod Krzyżem gen. Romualda Traugutta, przy zbiegu ulic Zakroczymskiej i Sanguszki miał miejsce uroczysty Apel Pamięci w oprawie ceremoniału wojskowego, zapewnionego przez Dowództwo Garnizonu Warszawa. Po uroczystości przygotowanej przez Muzeum Niepodległości w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem Szarych Szeregów nastąpiło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przez przybyłe na uroczystość delegacje.