Nowy projekt w Muzeum X Pawilonu


Nowy projekt w Muzeum X PawilonuObiekty Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przejdą gruntowny remont przy wsparciu funduszy europejskich. Dzięki temu, oferta kulturalna stolicy stanie się bardziej atrakcyjna, a dziedzictwo kulturowe zachowa swój dawny blask. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał dofinansowanie na projekt realizowany przez Muzeum Niepodległości w wysokości ponad 10,3 mln zł. Całkowita wartość projektu wyniesie blisko 15 mln zł. Preumowę w tej sprawie podpisali dzisiaj p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski oraz Dyrektor Muzeum Niepodległości, Tadeusz Skoczek.

Podpisana dziś preumowa na dofinansowanie unijnego projektu kluczowego wesprze rewitalizację i modernizację oddziału Cytadeli Warszawskiej, w szczególności X i XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca. Inwestycja poprawi ofertę kulturalną obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie. Całość projektu wyniesie blisko 15 mln zł, a przyznane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego unijne dofinansowanie to ponad 10,3 mln zł.

Wsparcie udzielone Muzeum ma posłużyć zachowaniu dobrego stanu obiektów objętych projektem i zapewnić do nich dostęp osobom niepełnosprawnym. Zaangażowanie nowoczesnych technicznie środków przekazu i prezentacji (digitalizacja zasobów), umożliwi stworzenie i wyjście z nową ofertą. Dodatkowo prezentacja zbiorów w wersji elektronicznej wpłynie korzystnie na ich bezpieczeństwo i jednocześnie zwiększy możliwości ich prezentacji.

Prace rewitalizacyjne przewidują m.in.: remont dachu, stolarki okiennej, elewacji Pawilonu X i XI oraz Bramy Bielańskiej wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej, izolacji przeciwwilgociowej, remont dziedzińca. Dodatkowo, Pawilon X zostanie wyposażony w niezbędną infrastrukturę komputerową i sprzęt multimedialny.

Nowy projekt w Muzeum X PawilonuCytadela Warszawska położona jest na terenie twierdzy zbudowanej przez władze rosyjskie po stłumieniu Powstania Listopadowego. Pełniła także rolę więzienia śledczego (X Pawilon) oraz miejsca straceń działaczy narodowych i rewolucjonistów. Obecnie w tym miejscu znajduje się Muzeum X Pawilonu Cytadeli. Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej to jedno z najważniejszych miejsc martyrologii polskiej z epoki zaborów. Zlokalizowane na terenie twierdzy zbudowanej w latach 1832-1836 na wzgórzu żoliborskim z rozkazu cara Mikołaja I. Według szacunkowych danych przez Cytadelę, w której urzędowała komisja śledcza i ferujący wyroki sąd wojenny, przewinęło się około 40 tysięcy więźniów – bojowników o wyzwolenie narodowe i przemiany społeczne. Wśród więźniów X Pawilonu były tak wybitne postaci polskiej historii jak Romuald Traugutt, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Gustaw Ehrenberg, ksiądz Piotr Ściegienny, Jarosław Dąbrowski, Ludwik Waryński i wielu innych.

Projekt znajduje się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013.

źródło: MJWPU oraz mat. wlasne