Konferencja “Cytadela. Niewola czy wolność?”


W dniu 9 marca 2013 w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej miała miejsce  konferencja „Cytadela. Niewola czy wolność” poświęcona osobie bł. Honorata Koźmińskiego w 25-lecie jego beatyfikacji, zorganizowana z inicjatywy Archiwum Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów we współpracy z Muzeum Niepodległości. Organizatorem ze strony Zakonu był dyrektor Archiwum Warszawskiej Prowincji o. Grzegorz Filipiuk. Miejsce konferencji zostało wybrane nieprzypadkowo; Honorat Koźmiński był bowiem więźniem X Pawilonu w latach 1846-1847. W latach późniejszych niósł pociechę duchową więźniom Cytadeli, w tym również wielu skazanym na śmierć powstańcom styczniowym. Konferencji towarzyszyła też wystawa planszowa ukazująca życie i działalność bł. Honorata.  

Konferencję zapoczątkowała msza św. w kościele Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Miodowej w Warszawie, po której uczestnicy przemieścili się do X Pawilonu. Słowo wstępne wygłosił dyrektor Muzeum Niepodległości dr Tadeusz Skoczek. O. G. Filipiuk wręczył dyrektorowi portret olejny bł. Honorata w charakterze daru Zakonu dla Muzeum, uzyskując obietnicę dyrektora, że znajdzie on swoje miejsce w nowej ekspozycji w X Pawilonie, po zakończeniu planowanym w najbliższym czasie remontu. Następnie zebrani wysłuchali trzech referatów. Kustosz Muzeum X Pawilonu Jerzy Wągrodzki przedstawił historię X Pawilonu jako największego więzienia politycznego w epoce zaborów. Tytuł kolejnego referatu, wygłoszonego przez o. Juliusza Pyrka z Zakonu Kapucynów w Zakroczymiu brzmiał: „Przez Cytadelę do wiary – droga nawrócenia bł. Honorata”. Z kolei o. Grzegorz Filipiuk zapoznał zebranych z posługą, jaką nieśli w X Pawilonie kapucyńscy kapelani. Po referatach odbyła się krótka dyskusja, prelegenci odpowiadali też na pytania słuchaczy. Spotkanie w X Pawilonie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział około 200 osób. Po jego zakończeniu zebrani, podzieleni na grupy, zostali oprowadzeni po ekspozycji muzealnej przez pracowników Muzeum. Była to kolejna impreza zorganizowana w Muzeum Niepodległości w ramach obchodów 150. rocznicy powstania  styczniowego.