KAZIMIERZ WOLSKI


(? – 1863)

powstaniec styczniowy

Szlachcic z Królestwa Polskiego, weteran kampanii włoskiej Giuseppe Garibaldiego walczącego na początku lat 1860-tych o zjednoczenie Włoch, gdzie dosłużył się stopnia kapitana. W sierpniu 1862 podczas marszu na Rzym wzięty do niewoli razem z Garibaldim pod Aspromonte przez siły króla Wiktora Emanuela, przeciwnego ze względów politycznych zajęciu Wiecznego Miasta.  Został jednak zwolniony dzięki amnestii. Podczas powrotu do ojczyzny aresztowany przez władze rosyjskie w Odessie i odstawiony do Cytadeli Warszawskiej, skąd został jednak dość szybko zwolniony. Później aktywny uczestnik powstania styczniowego, w którym  dowodził oddziałem powstańczym operującym w pow. mławskim. 28 I 1863 wzięty do niewoli w starciu pod Unieckiem. Skazany na karę śmierci i rozstrzelany w Modlinie 10 II 1863.

Muzeum X Pawilonu – kartoteka więźniów Cytadeli