JAN DIAKOWSKI


Student Akademii Medyko-Chirurgicznej w Warszawie. Aresztowany 15 X 1861 r. za udział w nabożeństwie w katedrze św. Jana, więziony kilka tygodni w X Pawilonie. Decyzją namiestnika Królestwa Polskiego z 15 XI 1861 r. wcielony do wojska.

 

Muzeum X Pawilonu – kartoteka więźniów Cytadeli.