BOLESŁAW DEHNEL


(1830-1863)

Spiskowiec i powstaniec, publicysta. Ur. 17 XII 1830 w Kęszycach, pow. ostrowski w Poznańskiem w rodzinie protestanckiej, o korzeniach niemieckich, ale mocno spolszczonej. Po uzyskaniu w 1849 matury w gimnazjum w Ostrowie, przeniósł się w 1856 do Warszawy, gdzie otrzymał posadę w konsystorzu ewangelickim. Nawiązał wówczas kontakty z konspirującą młodzieżą warszawską, był członkiem jednego z kół, którym patronował Narcyz Jankowski. Zagrożony aresztowaniem, wyjechał w listopadzie 1860 na prowincję, lecz tam został aresztowany i 10 XII t.r. odesłany do Cytadeli Warszawskiej. Osadzony w X Pawilonie, zwolniony 30 III 1861 razem z innymi więźniami na skutek interwencji Delegacji Miejskiej. Zaangażował się w wydawanie nielegalnego pisma „Strażnica”. Wydalony następnie z Warszawy w Augustowskie, gdzie otrzymał posadę na kolei Warszawsko-Petersburskiej. Po wybuchu powstania styczniowego wstąpił do oddziału działającego tamże płk J.A. Andruszkiewicza. Poległ 9 IV 1863 w potyczce pod wsią Lokajcie.