Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2019


Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

(oddział Muzeum Niepodległości)

zaprasza na

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2019

pod hasłem “Bić się czy nie bić – różne drogi do Polski Niepodległej”

odbywające się w dniach 10–12 maja

W sobotę 11 maja na terenie Muzeum, jako jedynym miejscu w Warszawie, dostępne będzie bezpłatne kino plenerowe


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DNI OTWARTYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (10–12 MAJA 2019)w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – na stronie:

https://dniotwarte.eu/wydarzenia/wydarzenie/bic-sie-czy-nie-bic-rozne-drogi-do-polski-niepodleglej

oraz w programie miesięcznym Muzeum Niepodległości:

W ostatnich latach w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej zrealizowaliśmy:


1) Projekt „Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległościw Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca” w ramach Priorytetu VI (Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji), Działanie 6.1: Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.

2) Projekt „Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości”, w ramach priorytetu V (Dziedzictwo kulturowe), Działanie 5.3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego2014–2020.