Sprawozdanie z realizacji projektu POIiŚ


____________________________________________________

Tytuł projektu: Dostosowanie Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych w tym dla osób niepełnosprawnych.


Cel projektu: Remont, przebudowa i nadanie niezbędnych funkcjonalności, wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych zabytkowej siedziby głównej Muzeum Niepodległości – Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów w Warszawie przy Al. Solidarności 62.


Beneficjent: Muzeum Niepodległości w Warszawie


Całkowita wartość projektu: 25 865 091,60 PLN brutto


Kwota dofinansowania: 13 855 416,75 zł PLN brutto
|

Działanie: VIII Oś Priorytetowa Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


RAPORT_NR_1_Z_REALIZACJI_POiŚ-24.07.2018-PP

RAPORT_NR_2_Z_REALIZACJI_POIŚ

RAPORT_NR_3_Z_REALIZACJI_POIŚ

RAPORT_NR_4_Z_REALIZACJI_POIŚUroczyste podpisanie umowy z beneficjentem odbyło się 6 marca 2017 r. w siedzibie MKiDN z udziałem wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
prof. dr. hab. Piotra Glińskiego.

Numer umowy: POIiŚ.08.01.00–14–0018/16.00.
Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIiŚ 2014-2020

Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza.
Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.