„Muzealne Spotkania z Kresami”


Szanowni Państwo,

ponieważ dwa kolejne „Muzealne Spotkania z Kresami” cieszyły się dużym zainteresowaniem, a wydane drukiem materiały pokonferencyjne zyskały wysoką ocenę nie tylko w środowisku muzealnym, chcemy zorganizować w roku bieżącym trzecią konferencję, na którą już dziś serdecznie zapraszamy.


Jak pisał w materiałach z „I Muzealnych Spotkań z Kresami” ówczesny Dyrektor Muzeum Niepodległości dr Andrzej Stawarz, podjęliśmy się zadania złożonego i perspektywicznego mającego na celu zaprezentowanie stanu wiedzy o zasobach muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych dokumentujących polskie dziedzictwo Kresów.

Chcemy tego zadania podjąć się również w tym roku, mając świadomość, że stan wiedzy o kresowych zasobach wymaga ciągłego uzupełniania. Zapraszamy więc serdecznie do udziału w „III Muzealnych Spotkaniach Kresowych”. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 maja 2020 roku . Do końca czerwca 2020 roku będziemy oczekiwać na Państwa teksty (zasady edytorskie wyślemy po zaakceptowaniu tematu wystąpienia). Konferencje planujemy zorganizować w październiku br. Wydanie publikacji drukiem chcemy zrealizować – w oparciu o środki pozyskane w ramach projektów MKiDN – w roku 2021.


Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować na adres: historia@muzeumniepodleglosci.art.pl Formularz zgłoszeniowy w załączniku.