III Muzealne Spotkania z Kresami – Dziedzictwo i Pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej


Muzeum Niepodległości w Warszawie już po raz trzeci zaprasza do udziału w konferencji w ramach Muzealnych Spotkaniach z Kresami.

Poprzednie edycje odbyły się w 2008 oraz 2011 roku. Udział w nich wzięło liczne grono badaczy reprezentujących bez mała wszystkie ważniejsze ośrodki, mające w swych zasobach zbiory związane z Kresami Wschodnimi Rzeczypospolitej. Pokłosiem obu konferencji jest wydanie albumowych publikacji zatytułowanych ,,Dziedzictwo i Pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej” (2009)., ,,Dziedzictwo i Pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. II Muzealne Spotkania z Kresami” (2017).

 Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania kolekcji znajdujących się w zbiorach zarówno Instytucji  państwowych jak też i prywatnych.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do muzealników, historyków, historyków sztuki, archiwistów, a także archeologów. Wzorem poprzednich edycji, nadesłane propozycje wystąpień, będziemy starali się pogrupować według następujących zagadnień:

– zbiory i kolekcje z podziałem na:

a)  grafikę rysunek, malarstwo

b) fotografię

c) druki i rękopisy oraz inne

d) etnografię

– wystawiennictwo, prace konserwatorskie i badawcze oraz popularyzację.

Pokłosiem obrad będzie recenzowana publikacja pokonferencyjna, wydana przez Wydawnictwo Naukowe Muzeum Niepodległości.. Jesteśmy przekonani, że III Spotkania stanowić będą nie tylko znakomity sposób udokumentowania aktualnego stanu badań, ale także umożliwią dotarcie do możliwie szerokiego grona odbiorców, zainteresowanych tematyką kresową.

Zapraszamy serdecznie do wygłoszenia (max 20 min) referatów. Czekamy na zgłoszenia zawierające informacje wyszczególnione w załączonym formularzu.

Udział w konferencji jest darmowy, jednak zastrzegamy sobie prawo selekcji zgłoszonych tematów na podstawie nadesłanych abstraktów. Forma obrad będzie zależna od aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz związanych z nią ograniczeń i utrudnień. Emisja filmu dokumentalnego z konferencji będzie miała miejsce w mediach społecznościowych naszej placówki.

Informujemy, że konferencja będzie transmitowana na żywo na kanale Youtube Muzeum Niepodległości oraz dokumentowana fotografiami zamieszczonymi na stronie Muzeum Niepodległości.

Dziedziny i dyscypliny naukowe: muzealnictwo, historia, historia sztuki, etnografia, archiwoznawstwo, literaturoznawstwo, filologia polska, językoznawstwo, kulturoznawstwo, archeologia, kartografia, heraldyka, genealogia, fotografia.

Słowa kluczowe: muzealnictwo, historia, nauki humanistyczne, Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej.

Terminy:

do 31 maja 2022 roku – zgłoszenia chęci uczestnictwa, na adres e-mail: k.bakala@muzeumniepodleglosci.art.pl lub kresowy@muzeumniepodleglosci.art.pl

do 31 sierpnia 2022 roku – nadsyłanie treści referatów na potrzeby planowanej monografii naukowej oraz oświadczeń przez ich autorów (wraz z ikonografią);

20 października 2022 roku, godzina 9:00 – III Muzealne Spotkania z Kresami (Sala Konferencyjna Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów, Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62)

do 15 grudnia 2022 roku – planowane wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej w punktowanym Wydawnictwie Naukowym Muzeum Niepodległości w Warszawie.

20 października 2022 roku, godzina 9:00 (Sala Konferencyjna)
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów,
Muzeum Niepodległości
al. Solidarności 62
Warszawa