Rekomendacje konserwatorskie


Rekomendacje opracowane przez Zespół Konserwatorów i pracowników Laboratorium Muzeum Narodowego w Warszawie mające na celu ograniczanie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa, w sytuacjach związanych z udostępnieniami dzieł