ZBIORY IKONOGRAFICZNE MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE


Muzeum Niepodległości w Warszawie posiada  ponad 15 000 fotografii archiwalnych  i  5000  kart pocztowych powstałych  w okresie od końca XIX w. do  czasów obecnych.  Ilustrują one  wszelkie przejawy życia społeczeństwa polskiego zarówno na ziemiach polskich jak też na obczyźnie  w różnorodnych aspektach : politycznym, gospodarczym i kulturalno-oświatowym.

Zbiór ten można podzielić biorąc pod uwagę  chronologię   i  tematykę na kilka zespołów :

1. Historia ziem polskich i Polaków w okresie zaborów.

Ilustruje on powstania narodowe, rewolucje społeczno-polityczne, początki ruchu robotniczego oraz  politykę restrykcyjną okupantów  wobec patriotycznych  wystąpień polskiego społeczeństwa (zsyłki, więzienia). Najciekawsza grupa tego zespołu  to ok. 400 fotografii  dotyczących  powstania styczniowego. Są to  zdjęcia osobowe  lub  XIX-wieczne fotokopie rysunków współczesnych przedstawiających  sceny bitewne   z okresu powstania.Ponad połowa z nich była niegdyś własnością Wandy Umińskiej (1841-1926) – uczestniczki powstania styczniowego związanej ze stronnictwem czerwonych, kurierki Rządu Narodowego, opiekunki więźniów X Pawilonu i Pawiaka. W zespole tym na  uwagę zasługuje kolekcja kart pocztowych  o  tematyce patriotycznej rysunków przedstawieniami  reprodukcji rysunków symboli narodowych : orła białego i   personifikacji Polonii  w kajdanach oraz życzenia świąteczne  i okazjonalne  z elementami symboliki patriotycznej.