Digitalizacja: zbiory Muzeum Niepodległości w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej


Digitalizacja: zbiory Muzeum Niepodległości w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

Dzięki współpracy Muzeum Niepodległości w Warszawie z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy – Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego na przestrzeni ostatnich kilku lat przeprowadzono digitalizację wielu muzealiów z naszych zbiorów. Oprócz obiektów dotyczących Powstania Styczniowego zdigitalizowano również obiekty związane z Józefem Piłsudskim tzw. piłsudczana oraz prasę Powstania Warszawskiego.  Cyfryzację przeprowadzono w oparciu o projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura +, którego operatorem był Narodowy Instytut Audiowizualny.

 

Zdigitalizowane materiały obejrzeć można na stronie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej:

 

Powstanie Styczniowe: http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=220

Piłsudczana: http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=227

Prasa Powstania Warszawskiego: http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=141