Digitalizacja: zbiór judaików Muzeum Niepodległości wszedł w skład Centralnej Bazy Judaików


Digitalizacja: zbiór judaików Muzeum Niepodległości wszedł w skład Centralnej Bazy Judaików

 

 

W ramach współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich wykonaliśmy digitalizację muzealiów z grupy judaików ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie. Założeniem projektu było zbudowanie profesjonalnej bazy danych, w której katalogowane są judaika (wraz z ich cyfrowymi wizerunkami) . Projekt sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura +, którego operatorem był Narodowy Instytut Audiowizualny.

 

 

Zasób judaików w Muzeum Niepodległości w Warszawie tworzą obiekty różnych typów –  w przeważającej części są to : malarstwo, grafika, rysunek, plakat, fotografie, numizmaty, medalierstwo oraz różnego rodzaju druki ulotne.  Ze względu na charakter zbiorów Muzeum Niepodległości  i związany z nim zakres chronologiczny sięgający od schyłku XVIII  do XX w., prezentowane judaika plasują się także w tym przedziale czasowym. Ilustrują wszelkie przejawy życia społecznego  w różnorodnych aspektach : politycznym, gospodarczym i kulturowym.  W głównej mierze pochodzą z pierwszej połowy XX wieku, z czego spora część dotyczy zagadnienia Holocaustu.

 

 

Ponad 220 zdigitalizoawanych obiektów ze zbiorów Muzeum Niepodległości można obejrzeć online pod adresem Centralnej Bazy Judaików