Rekonstrukcja wybuchu Powstania Listopadowego


W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku wybuchła Wojna Polsko-Rosyjska, nazwana później w historiografii polskiej Powstaniem Listopadowym. Muzeum Niepodległości w Warszawie, dbając o pamięć i przypominanie społeczeństwu bohaterskich zrywów narodowowyzwoleńczych Polaków, 29 listopada 2022 roku o godzinie 17.00 na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, organizuje wraz ze Stowarzyszeniem Artylerii Dawnej „Arsenał” inscenizację historyczną wybuchu walk polsko-rosyjskich. 

Widzowie będą mogli podziwiać umundurowanie i wyposażenie żołnierza z epoki, a także rekonstrukcję artylerii z 1830 roku, jak i funkcjonowanie tej „czarnoprochowej” broni. Przybyli na inscenizację będą mogli także skorzystać z poczęstunku serwowanego z obozowiska stylizowanego na czasy Wojny Polsko-Rosyjskiej 1830-1831.

Rekonstrukcja walk odbędzie się w historycznym otoczeniu kompleksu budynków Cytadeli Warszawskiej, który został wzniesiony w 1832, czyli po upadku Powstania Listopadowego jako zabezpieczenie przed kolejnymi buntami w Warszawie. Wydarzeniu towarzyszą dwie wystawy w Galerii Brama Bielańska, współorganizowane z Państwowym Muzeum Archeologicznym – „Oto dni krwi i chwały- Reduta Ordona” oraz „Rakietnicy Królestwa Polskiego”, które również opowiadają historię Powstania Listopadowego.


Termin i miejsce wydarzenia:

29 listopada (wtorek), godz. 17.00

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
(Oddział Muzeum Niepodległości)
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa