WYDARZENIE: Projekcja filmu historycznego pt. „Rok 1863” rok


Zapraszamy na projekcję filmu Edwarda Puchalskiego pt. “Rok 1863”. Film został nakręcony na podstawie powieści Stefana Żeromskiego, a wszedł na ekrany w 1922 roku. Projekcja filmu odbędzie się 24 stycznia 2023 roku o godzinie 12.00 w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Trwa powstanie styczniowe. W bitwie pod Małogoszczem książę Józef Odrowąż odnosi poważne i rozległe rany. Cudem udaje mu się dotrzeć do dworu w Niezdołach. Panna Salomea Brynicka, krewna właścicieli majątku, z narażeniem własnego życia udziela mu schronienia. W opiece nad rannym pomaga jej wierny sługa Szczepan, nieprzychylny, jak większość chłopstwa, powstańcom. Odrowąż ukrywany przed licznymi rewizjami, przenoszony w przygotowane wcześniej kryjówki, wielokrotnie jest bliski śmierci. Oddanie i poświęcenie Salomei, sprawią jednak, że jego stan stopniowo się poprawia. Wkrótce młodzi zakochują się w sobie. Do dworu wracają państwo Rudeccy, właściciele majątku. Pan Rudecki nie mogąc znieść straty dwóch synów, którzy zginęli w powstaniu, patrząc na ruinę swej ojcowizny, wkrótce umiera. Do dworu przybywa księżna Odrowążowa. Mimo wdzięczności, jaką żywi dla Salomei nie jest w stanie zaakceptować uczucia łączącego jej jedynaka ze zubożałą szlachcianką. Wywozi syna za granicę, pozostawiając samotną i zbolałą Salomeę własnemu losowi. Niemym świadkiem wszystkich tych dramatycznych wydarzeń jest tytułowa „Wierna rzeka”.

„Rok 1863”

Reż.: Edward Puchalski;
zdjęcia.: Albert Wywerka;
Pierwowzór literacki: powieść Stefana Żeromskiego „Wierna rzeka”;
wyk.: Ryszard Sobiszewski (książę Odrowąż),
Stanisława Chrzanowska (księżna Odrowążyna),
Helena Marcello-Palińska (Rudecka),
Antoni Bednarczyk (Rudecki),
Henryk Rydzewski (oficer),
Mieczysław Gielniewski, Maria Hryniewiczówna (Salomea Brynicka),
Aleksander Zelwerowicz (margrabia Aleksander Wielopolski ),
Kazimierz Lasocki (Szczepan Podkurek) i inni.
Prod.: Phos, Polska 1922.
Premiera: 7 lipca 1922

24 stycznia 2023 roku, godzina 12.00
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa