Zapraszamy na wernisaż „Narodowa Galeria Niepodległości Polski 100”


„Polsce trzeba synów, którzy Polski bronią, którzy Ją pielęgnują i od złego chronią”


Narodowa Galeria Niepodległości Polski 100 to wielki artystyczny projekt malarski, który uwiecznia 100 wielkich ludzi, którzy piórem, pędzlem, muzyką, szablą, cierpieniem, ofiarą życia, patriotyzmem, szlachetną działalnością polityczną i dyplomatyczną najbardziej przyczynili się do odzyskania Niepodległości przez Polskę i Jej powrotu na mapę świata. Tym ludziom w tak niezwykły sposób oddajemy cześć za to, że dzięki Nim mamy własną Ojczyznę, mówimy po polsku i jesteśmy wolnym narodem.

Projekt zrealizowało kilkudziesięciu znakomitych ludzi sztuki, nauki, kultury z Polski i z zagranicy, ludzi wielkiego ducha i serca dla Polski. Projekt ma bezcenną wartość edukacyjną, artystyczną, patriotyczną i wpisuje się w obchody 100 lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.


„Narodowa Galeria Niepodległości Polski 100” winna być dumną polską instytucją, wzorem pamięci Ojczyzny o swoich przykładnych synach, mieć bardzo oficjalne otwarcie, a portrety  wystawiane również w różnych miastach Polski, placówkach dyplomatycznych i w wielu krajach świata gdzie licznie mieszkają Polacy, którzy Polskę kochają i wspierają Ją.


Ludzie, którzy dzieło to stworzyli godni są uhonorowania i wyróżnienia.


Jeszcze Polska nie zginęła!