Wystawa “Bronić każdej grudki ziemi.”


Zapraszamy na wystawę “Bronić każdej grudki ziemi” Bataliony Chłopskie 1940-1945, której otwarcie odbyło się w ramach 81. rocznicy powołania Batalionów Chłopskich. Wystawę tę otworzyliśmy 8 października 2021 roku na Cytadeli Warszawskiej.

W związku z Jubileuszem 81-lecia powołania Batalionów Chłopskich  (8 października 2021 r.) Wydawnictwo Green Light Media wspólnie z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Muzeum Niepodległości przygotowało specjalne wystawy oraz seminarium naukowe pt. „Bataliony Chłopskie. Wieś i chłopi w Polskim Państwie Podziemnym”.

Naszą intencją jest popularyzacja pięknej i pełnej poświęceń historii Batalionów Chłopskich w bilansie II wojny światowej i dla odzyskania niepodległości Polski, znaczenie tej formacji wojskowej dla Polskiego Państwa Podziemnego, prezentacji kobiet walczących u boku BCh, najważniejszych postaci tej formacji oraz jej mało znanej w polskim społeczeństwie szerokiej działalności oświatowej.

Polskim Państwem Podziemnym nazywamy te struktury konspiracyjne działające na terenach okupowanego kraju, które zostały powołane lub zatwierdzone przez rząd RP na emigracji (we Francji, potem w Londynie w Wielkiej Brytanii). Za początek działalności Polskiego Państwa Podziemnego przyjmuje się 27 września 1939 r. – dzień powstania Służby Zwycięstwu Polski. W 1940 r. na ziemiach polskich istniało już ok. 200 organizacji konspiracyjnych. Najliczniej rozbudowane struktury na wsi stworzyło SL „Roch”. W dziesięciu okręgach, w 166 powiatach, 1000 gminach i 8000 gromadach walczyło 60 000 żołnierzy.


Drugą pod względem liczebności organizacją zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego były Bataliony Chłopskie, powstałe w połowie 1940 r. Działały w 10 okręgach, 160 powiatach, 2000 gminach i ponad 10 tys. gromad. Pod koniec wojny walczyło w BCh 157 tys. żołnierzy i 8 tys. sanitariuszek Zielonego Krzyża.
Wystawa potrwa do 31 października 2021 roku,
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej,
Skazańców 25,
Warszawa