Wystawy do wypożyczenia


Szanowni Państwo!

Muzeum Niepodległości w Warszawie dysponuje wystawami planszowymi o różnorodnej tematyce, które udostępnia odpłatnie innym instytucjom. Jest to nowoczesna, wygodna i stosunkowo tania oferta prezentacji gotowych wystaw okolicznościowych, skierowana do placówek kultury, oświaty i użyteczności publicznej na terenie całego kraju, pragnących zorganizować w swojej siedzibie wydarzenie towarzyszące obchodom istotnych rocznic i świąt, a także wyjście naprzeciw potrzebom kulturalnym mieszkańców.

 

  „Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – Polak, Europejczyk, Mąż stanu i Artysta”

Wystawa poświęcona życiu, twórczości i działalności politycznej tego Wielkiego Polaka. Szczególny nacisk został położony na udział Paderewskiego w Konferencji Pokojowej w Paryżu, gdzie walnie przyczynił się do odbudowy suwerennego Państwa Polskiego. Ponadto na tablicach poświęconych karierze artystycznej Paderewskiego prezentujemy materiał ikonograficzny ilustrujący jego triumfy i liczne spotkania z wielkimi tego świata w takich krajach, jak USA, Wielka Brytania, Francja. Belgia, Włochy i Rosja. Obok znanych obiektów na wystawie pokazujemy także mało lub w ogóle nieznane, np. rolki z pierwszymi nagraniami muzyki w wykonaniu Mistrza z początku XX wieku oraz ostatnią płytę wydaną za jego życia przez firmę CBS.

Wystawa składa się z 36 plansz (70 cm na 100 cm) złożonych w sześciu torbach (konstrukcja samonośna)

Scenariusz wystawy: Xymena Pilch-Nowakowska i Jan Engelgard 

Kurator: Jan Engelgard

„Gorzka chwała – powstanie 1863 roku”

Chronologicznie pokazuje wydarzenia z lat z lat 1855-1864, w ujęciu tematycznym – od tła międzynarodowego (wojna krymska), poprzez sytuację kraju w latach 1861-1862 (manifestacje patriotyczne), prezentację obozów politycznych (biali i czerwoni) i politykę Aleksandra Wielopolskiego. Część poświęcona powstaniu obejmuje tematy – bitwy i potyczki powstania, armia rosyjska, kobiety i powstanie, wreszcie sylwetka Romualda Traugutta. Wykorzystano liczne dzieła sztuki (obrazy i szkice) oraz zbiory Muzeum Niepodległości. Wystaw powstała we współpracy z Muzeum Mazowieckim w Płocku.

Wystawa składa się z 30 plansz (70 cm na 100 cm) złożonych w pięciu torbach (konstrukcja samonośna)

Kurator wystawy: Jan Engelgard

 

„Bitwy Września 1939 roku na Mazowszu”

Pokazuje przebieg walk w wojnie obronnej 1939 roku na obszarze Mazowsza. Obok bitew, pokazano zestawienie sił obu stron, wykorzystywany sprzęt oraz pięć map ilustrujących bitwy pod Mławą, nad Bzurą, Różanem, obronę Warszawy i Modlina. Ekspozycję uzupełniają ilustracje znanego artysty plastyka, Bohdana Wróblewskiego (mundury, broń, emblematy, naszywki, szkice).

Wystawa składa się z 36 plansz (70 cm na 100 cm) złożonych w sześciu torbach (konstrukcja samonośna)

Kuratorzy wystawy Paweł Bezak i Jan Engelgard

„Drogi do Niepodległej”

Wystawa ukazuje przekrojowo dzieje bezpośredniej walki o niepodległość w latach 1905-1921. Pokazano wysiłki wszystkich obozów politycznych, dążących do odbudowy Rzeczypospolitej oraz najważniejsze wydarzenia z tego okresu. Wysiłek zbrojny Polaków walczących w czasie I wojny światowej odejmował walki I Kompanii Kadrowej, Legionów Polskich, Legionu Puławskiego, I, II i III Korpusu Polskiego na Wschodzie i Armii Błękitnej. Wystawę uzupełniają liczne fotografie, reprodukcje dokumentów oraz ilustracje p. Bohdana Wróblewskiego.

Wystawa w trzech kompletach – małej (30 roll-upów), średniej (54 plansze w 9 torbach) i dużej (48 plansz na metalowych stojakach).

Scenariusz: Jerzy Wągrodzki i Bohdan Wróblewski.

 

„Wołyń czasu zagłady 1939-1945”

Wystawa pokazuje dzieje Wołynia w okresie przed i podczas II wojny światowej (tło społeczne i polityczne). Szczególny nacisk położono na tragiczne dzieje i zagładę ludności polskiej Ziemi Wołyńskiej w roku 1943. Wykorzystano unikatowe zdjęcia Wołynia i Krzemieńca znajdujące się w zbiorach Muzeum Niepodległości oraz zdjęcia ofiar mordów dokonywanych przez UPA.

Wystawa składa się z 36 plansz (70 cm na 100 cm) złożonych w sześciu torbach (konstrukcja samonośna)

Scenariusz: dr Jolanta Niklewska

„Znaki Państwa Polskiego”

Wystaw pokazuje dzieje naszych znaków ojczystych. Możemy prześledzić losy polskiego godła i barw narodowych, od wczesnego średniowiecza, poprzez epokę jagiellońską, epokę nowożytną, walki o niepodległość w XIX wieku, aż po czasy współczesne.  Dostępne są dwie wersje wystawy: w formie plakatów (30) oraz plansz (36), umieszczonych standardowo na stelażach, możliwych do zestawiania w różnorodnych konfiguracjach.

Scenariusz: Bohdan Wróblewski

„Roman Dmowski (1864-1939)”

Prezentuje, w ujęciu chronologicznym, życie i polityczne dokonania jednego z współtwórców Niepodległości, lidera Narodowej Demokracji i twórcy oryginalnej myśli politycznej. Na szczególną uwagę zasługują tablice, na których prezentowane są wysiłki niepodległościowe Romana Dmowskiego w okresie I wojny światowej i konferencji pokojowej w Paryżu. Wiele ilustracji, dokumentów i zdjęć jest prezentowana na tej wystawie po raz pierwszy i pochodzi z Archiwum Romana Dmowskiego, pozyskanego przez Muzeum Niepodległości od Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego (m.in. rękopisy memoriałów w sprawie polskich granic zachodnich, legitymacja uczestnika konferencji pokojowej oraz zdjęcia z okresy paryskiego).

Wystawa składa się z 30 plansz (70 cm na 100 cm) złożonych w sześciu torbach (konstrukcja samonośna)

Kurator wystawy: Jan Engelgard

„Kobiety w Powstaniu Warszawskim”

Wystawa przedstawia sylwetki 57 kobiet biorących udział w Powstaniu Warszawskim. Są wśród nich: kobiety walczące na pierwszej linii frontu, łączniczki, sanitariuszki. Materiał ikonograficzny pochodzi głównie od rodzin bohaterek wystawy bądź w kilku przypadkach od nich samych. Są to archiwalia, pamiątki, zdjęcia. Los kobiet z powstania jest ilustracją losów całego narodu, także po przez pryzmat ich późniejszych, powojennych losów. Na dolnych planszach wystawy przedstawione są dzieje samego powstania (mapy, szkice, zdjęcia, winiety tytułów prasy powstańczej).

Wystawa składa się z 48 plansz (70 cm na 100 cm) złożonych w ośmiu torbach (konstrukcja samonośna)

Kuratorzy wystawy: Paweł Bezak i Jan Engelgard

wystawa 2

„Dawne Kresy we współczesnym obiektywie”

Wystawa jest zbiorem wybranych prac, nadesłanych na konkurs organizowany w 2011 r. przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. Zawiera najciekawsze fotografie, które połączono tematycznie, tworząc barwną i pełną symboliki kompozycję. Ekspozycja prezentuje przede wszystkim polskość na kresowych ziemiach. Przedstawia smutny los dewastowanych, lecz wciąż dostojnych polskich zabytków, cmentarzy gdzie na pochylonych krzyżach nadal widnieją biało-czerwone opaski. Wystawa pokazuje także współczesność, nową rzeczywistość Kresów, które znalazły się w granicach 3 różnych państw i losy Polaków, którzy te obszary nadal zamieszkują.

Na wystawę składa się 50 lekkich antyram o wymiarach 50 x70 cm. Zdjęcia, wraz z opisami rozmieszczone są w systemie 2 na 1 antyramę.

Kurator wystawy: Filip Żelewski

„Ormianie Semper Fidelis”

Wystawa przygotowana przy współpracy z Fundacją Ormiańską KZKO. Ekspozycja w sposób przekrojowy ukazuje dzieje polskich Ormian – od przybycia do Lwowa wygnańców z ormiańskiego królestwa Ani, aż po współczesną działalność tej mniejszości na terenie Rzeczpospolitej, wraz z dokonaniami w dziedzinie renowacji cmentarzy na Kresach. Wśród eksponatów znajdują się m.in. stroje i przedmioty liturgiczne, stroje ludowe a także dokumenty i materiały związane z historią Ormian w Polsce.

Podstawę ekspozycji stanowią 54 plansze o wymiarach 50 x 70 (lekkie antyramy, 47 szt.) i 70 x 100 cm (rama, szkło, 7szt.). Plansze są własnością Muzeum Niepodległości w Warszawie, eksponatami dysponuje Fundacja Ormiańska KZKO.

Kurator wystawy: Filip Żelewski

„Adam Zieliński w moim kadrze”

Wystawa prezentuje kolekcję fotografii dotyczących Adam Zielińskiego, polskiego prozaika, politologa i publicysty urodzonego w Drohobyczu, a od 1957 roku aż do śmierci przebywającego w Austrii. Wielokrotnie honorowanego międzynarodowymi i krajowymi odznaczeniami literackimi. Fotografie pochodzą ze zbiorów przyjaciół Adama Zielińskiego.

Wystawa składa się z 50 plansz o wymiarach 50×70 cm (lekkie antyramy).

Autor: Marek Maldis

„Huta Pieniacka wczoraj i dziś”

Wystawa prezentuje unikatowe, przedwojenne fotografie z Huty Pieniackiej, miejscowości której mieszkańcy w 1944 r. padli ofiarą banderowskiego i hitlerowskiego ludobójstwa. Jest formą upamiętnienia tej tragedii i tego miejsca. Na wystawie zaprezentowano także fotografie dokumentujące obecną działalność Polaków na rzecz odnowienia cmentarza w Hucie Pieniackiej oraz coroczne uroczystości przy pomniku powstałym dzięki staraniom ludzi dobrej woli.

Wystawę stanowi 15 plansz (oprawa rama, szkło) o wymiarach 70 x 100 cm.

Kurator wystawy: Filip Żelewski

CENNIK:

Wynajem na okres do dwóch tygodni – 300 pln brutto

Wynajem na okres do czterech tygodni – 500 pln brutto

Koszty wynajmu na dłuższy okres stanowią sumę powyższych pozycji, zależną od długości jego trwania. (Podstawa formalna: Zarządzenie Dyrektora Muzeum Niepodległości nr 15 z dnia 8 września 2011 r., pkt. 11)

 

Transport wystawy pozostaje każdorazowo po stronie instytucji pragnącej wypożyczyć ją z muzeum.

 

„W sprawie informacji o wystawach planszowych, ich dostępności i procedurach najmu lub użyczenia tychże wystaw informacji udziela Jan Engelgard – kierownik Muzeum X Pawilonu/oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie – tel.: (22) 839 23 83 lub e-mail: j.engelgard@muzeumniepodleglosci.art.pl. O wydaniu wystawy decyduje Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie lub jego Zastępca.”