WYSTAWA: Witaj szkoło. Plakaty dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego w minionej epoce PRL


Serdecznie zapraszamy na wystawę pt Witaj szkoło. Plakaty dotyczące rozpoczęcia roku
szkolnego w minionej epoce PRL
której wernisaż odbędzie się 28 września 2022 roku.

“W okresie Polskiej Republiki Ludowej propaganda widoczna była zarówno w muzyce, jak i literaturze oraz sztukach plastycznych. Plakaty propagandowe odgrywały wówczas niezwykle ważną rolę. Kierowane do różnych grup społecznych i zawodowych, miały za zadanie zdopingować ludzi do bardziej wytężonej pracy i zwiększonego zaangażowania na rzecz partii oraz kraju. Plakaty w PRL-u służyły głównie do reklamowania utopijnych idei, usług, produktów, wydarzeń kulturalnych itp. Jednak były i tak pełne charyzmy. […] odgrywały znaczącą rolę propagandową i informacyjną w różnych przestrzeniach życia codziennego. Propagandę w tamtych czasach można porównać do dzisiejszej kultury masowej. W PRL-u mieliśmy plakaty propagandowe, a dzisiaj mamy billboardy w miastach.

[…] W obecnych czasach okres PRL-u wzbudza skrajne opinie. Warto przypomnieć, jak to bywało za czasów minionej epoki,  przedstawiając najciekawsze plakaty propagandowe PRL, które pochodzą ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie.”


Ze wstępu do katalogu wystawy, tekst autorstwa dr. Beaty Michalec.Wystawa jest związana z rozpoczęciem roku szkolnego, ukazuje plakaty z okresu PRL pochodzące ze zbiorów Muzeum Niepodległości. Zapraszamy do zapoznania się z wczesną polską szkołą plakatu na naszej wystawie w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Jest to kolejna z wystaw w naszym Muzeum ukazująca plakaty, które zostały stworzone w okresie powojennym oraz w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL).

28 września 2022 roku, godzina 12.00
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa