Wystawa: Wielkanoc. Ikonografia współczesnych kart pocztowych


Zapraszamy do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej na wystawę Wielkanoc. Ikonografia współczesnych kart pocztowych, której wernisaż odbył się 13 kwietnia 2022 roku (środa), o godz. 12.00.

W czasie wernisażu zgromadzonych gości przywitał Kierownik Muzeum X Pawilonu Jarosław Jaskólski, głos w imieniu Dyrekcji Muzeum Niepodległości zabrała dr Beata Michalec, z-ca Dyrektora ds. Programowych. O wystawie opowiedziała kuratorka Ewelina Pilawa – Soroka. Wystawa współorganizowana jest z Polska Fundacja Kościuszkowska, której Prezes – Pan dr Leszek Marek Krześniak – zaprezentował katalog wystawy.


Na wystawie prezentujemy współczesne karty wielkanocne znajdujące się w zbiorach Muzeum Niepodległości. Święta Wielkanocne są okazją do przedstawienia blisko 290 kart prezentujących motyw świecki i religijny. Wystawie towarzyszy Katalog wystawianych kart.

Organizując wystawę „Wielkanoc. Ikonografia współczesnych kart pocztowych” korzystaliśmy ze zbiorów prywatnych oraz kolekcji muzealnych. Najważniejszą kategorią są zbiory zgromadzone w dziale Dokumentacji Życia Społecznego Muzeum Niepodległości. Skorzystaliśmy też z kolekcji Muzeum Wsi Mazowieckiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak. Zarówno wystawa jak i towarzyszący jej Katalog przedstawia wybrane przykłady z kilku poprzednich lat, typowe i charakterystyczne. Typologia tych obiektów składa się na karty z elementami sakralnymi, religijnymi, karty z elementami ludowymi, z tradycją ustną oraz karty „świeckie” eksponujące obiekty wiosenne, motywy związane z pokarmami, itp.

Wystawą „Wielkanoc. Ikonografia współczesnych kart pocztowych” Muzeum Niepodległości kontynuuje działania zmierzające do przypomnienia idei pisania kart świątecznych, genezy i historii tego zwyczaju: „Historyczne i współczesne kartki świąteczne ze zbiorów Muzeum Niepodległości” – to tytuł wystawy jaką zorganizowaliśmy w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (2 lutego 2021).

Rok wcześniej, zamieściliśmy w mediach społecznościowych cykl wykładów „Muzealna opowieść wigilijna”. Duża część tych prezentacji ilustrowana była kartami pocztowymi pozostającymi w zbiorach Muzeum Niepodległości.

Niezwykłym zainteresowaniem cieszyła się nasza wystawa świątecznych kart bożonarodzeniowych, jaką zorganizowaliśmy – wspólnie z Polską Fundacja Kościuszkowską – na zakończenie okresu karnawałowego (wernisaż 2 lutego 2022). Niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakie staraliśmy się wydobyć z zapomnienia, z tego pięknego kiedyś zwyczaju składania sobie życzeń świątecznych oraz odzew autorów prezentowanych kart – stały u pomysłu powtórzenia wystawy niecałe trzy miesiące później. Tym razem jest to wystawa, i katalog, związane ze  świętami Zmartwychwstania Pańskiego, z Wielkanocą.

Wystawa będzie prezentowana w Galerii Plakatu Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej do 29 kwietnia 2022 roku.

13 kwietnia 2022 roku (środa), godz. 12.00

Galeria Plakatu

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (oddział Muzeum Niepodległości)
ul. Skazańców 25
Warszawa


_____________________