WERNISAŻ: „W nieszczęściu jedyny – generał Tadeusz Jordan Rozwadowski (1866-1928)” w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej


Wystawa „W nieszczęściu jedyny – generał Tadeusz Jordan Rozwadowski (1866-1928)” w zwięzły sposób przybliża postać niezłomnego Generała. Pochodzący z rodziny z długimi tradycjami wojskowymi i patriotycznymi, której członkowie walczyli w kolejnych powstaniach narodowych: kościuszkowskim, listopadowym i styczniowym, również wybrał karierę żołnierza. Odebrał solidne wykształcenie w szkołach austriackich, a w momencie odzyskania niepodległości doszedł do stopnia generała dywizji. Zasłużony w walkach o Lwów na przełomie 1918 i 1919 r. główną rolę odegrał w najtrudniejszym momencie wojny z bolszewicką Rosją jako Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w sierpniu 1920 r. pod Warszawą, opracowując słynny rozkaz nr 10 000. Plan operacyjny przygotowany przez gen. T. Rozwadowskiego i zaakceptowany przez Marszałka J. Piłsudskiego przewidywał odrzucenie Armii Czerwonej spod Warszawy atakiem z okolic Modlina. W czasie przewrotu majowego w 1926 r. stał na czele wojsk lojalnych rządowi, za co został aresztowany i osadzony w więzieniu w wileńskim Antokolu. Po rocznym pobycie, mocno schorowany, został uwolniony. Zmarł w 1928 r., a pochowano go na Cmentarzu Orląt we Lwowie.

Wydarzenie współorganizujemy z “Fundacją GROM. Siła i Honor”.

13 lipca 2022 roku, godzina 15.00
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie
ul. Skazańców 25
Warszawa

Rozkaz numer 10 000 napisany 9 sierpnia, sygnowany datą 10 sierpnia 1920 r., pod nr 1 jest podpis Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego. Swój podpis złożył jako „przyjmujący do wiadomości”.