WERNISAŻ: “Prośba” – Andrzej Szafrański


Zapraszamy na otwarcie wystawy pracy Andrzeja Szafrańskiego pt. “Prośba” do Mauzoleum Walki i Męczeństwa w dniu 7 listopada 2022 roku o godzinie 14.00

“Prośba”, tryptyk fotograficzny autorstwa Andrzeja Szafrańskiego, to impresje z Fortu w Pomiechówku – miejsca kaźni mieszkańców rejencji ciechanowskiej w latach 1941–1945. „Kilka milionów lat po tym, jak wyszliśmy z morza i wykształciliśmy formy zbiorowego działania, pojawił się altruizm. Uczeni powiadają, że właśnie to uczyniło z nas ludzi i pozwoliło przetrwać. Jeśli jako zbiorowość, jako gatunek, gdzieś tę potrzebę więzów międzyludzkich zagubimy, ludzkość będzie rzeczywiście zgubiona” – czytamy w katalogu wystawy. „Ludzie, którzy przeszli przez katownie, więzienia, obozy koncentracyjne i łagry, mówią, że nie przeżyliby, gdyby nie pomoc i współpraca innych ludzi. Obojętność sprzyja oprawcom. Człowiek skoncentrowany na sobie, zamknięty, zasklepiony w swym bólu jest już trupem (…), ponieważ został wyrwany ze społeczeństwa, a społeczeństwo zostało zubożone o jednego człowieka”. „Prośby tej nie wydrapię na ścianie, / Bo sił nie mam, ani paznokci. / Bezgłośnie wyszepczę ją w sufit, / (…) / Boże mój, Boże Janka, Igora, Jankiela, / Miej w opiece i dzieci, i ojca staruszka / A nam daj – jeśli nie chcesz dać koca, poduszki i chleba – / daj nam śmierć szybką. (…) / Pomiechówka nie mścijcie. / Sprawcie, by pamiętali” – napisał w wierszu autor tryptyku, który można oglądać w Mauzoleum Walki i Męczeństwa w alei Szucha od 7 listopada 2022 r.

7 listopada 2022 roku, godzina 14.00
Mauzoleum Walki i Męczeństwa
Oddział Muzeum Niepodległości
al. Szucha 25
00-580 Warszawa