Polonia Restituta22 października (czwartek) o godzinie 12.00 w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów odbędzie się wernisaż wystawy stałej Polonia Restituta. O niepodległość i granice 1914–1921. Ze względu na sytuację zewnętrzną prosimy o poddanie się rygorom sanitarnym podczas udziału w uroczystości. Udział w zwiedzany możliwy jest jedynie za potwierdzaniem po dokonaniu zapisu na adres e-mail: xpawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl. Dla wszystkich, którym nie uda się wziąć udziału w wydarzeniu, zapraszamy na zwiedzanie online, które wyemitujemy na naszym kanale na FB w środę o godz. 12.00.


Pochodzący z pierwszej połowy XVIII stulecia pałac; zniszczony podczas
II Wojny Światowej, następnie, gdy Warszawa dźwigała się z ruin, odbudowany; od wielu lat nie był poddawany znaczącym remontom. Sytuacja zmieniła się w 2017 roku. Dzięki uzyskaniu przez Muzeum Niepodległości środków finansowych z programu Unii Europejskiej VIII Oś Priorytetowa Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 możliwa stała się gruntowna renowacja oraz przystosowanie zabytkowego Pałacu dla potrzeb współczesnej placówki muzealnej.


W pierwotnej wersji wystawa funkcjonowała od 2007 roku aż do rozpoczęcia remontu siedziby głównej w 2018 roku. Na czas renowacji została przeniesiona do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, gdzie była eksponowana do 10 listopada 2019 roku. Trwały w tym czasie prace nad jej nową wersją.


Na wystawie, która otrzymała nową aranżację plastyczną – widz będzie mógł prześledzić wszystkie etapy walki o niepodległość w ujęciu chronologicznym, a także zapoznać się z działalnością głównych polskich obozów politycznych. Duża część obiektów prezentowanych na wystawie była już eksponowana w latach 2007-2018. Przede wszystkim zobaczyć będzie można, w części wprowadzającej, kolekcję obrazów wybitnych polskich malarzy – Jacka Malczewskiego, Antoniego Kozakiewicza, Ludomira Benedyktowicza, Franciszka Streitta, Maksymiliana Gierymskiego i Jana Styki. Wszystkie pochodzą ze zbiorów Muzeum Niepodległości. W podświetlonych gablotach zobaczyć będzie można bogatą kolekcję biżuterii patriotycznej oraz odznak, medali i plakiet związanych z  tematem wystawy.

Bardzo ważną częścią wystawy są pozyskane przez Muzeum Niepodległości pamiątki i dokumenty dotyczące konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku. Na ich prezentację została przeznczona jedna z sal. Możemy zobaczyć rękopis memoriału Romana Dmowskiego ws. polskiej granicy zachodniej z lutego 1919 roku, pisany odręcznie w języku francuskim, mapy z postulowanymi przez polską delegację granicami, paszporty dyplomatyczne Romana Dmowskiego i przepustki upoważniające do wejścia do Sali Lustrzanej Pałacu w Wersalu na podpisanie traktatu pokojowego.


Na uwagę zasługują także liczne dokumenty, odezwy i plakaty z okresu 1914-1921, w tym odezwa Wielkiego księcia Mikołaja do Polaków z 1914 roku, rosyjska mapa przyszłej Europy z 1914, odezwa cesarzy Niemiec i Austro-Węgier, odezwa Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej (rząd Ignacego Daszyńskiego), odezwa premiera Wincentego Witosa do mieszkańców Warszawy z 6 sierpnia 1920 roku, a także liczne plakaty propagandowe (polskie i niemieckie) z okresu plebiscytu na Śląsku i na Warmii i Mazurach.   Zwiedzający pragnący zapoznać się z większą ilością materiału ikonograficznego będzie miał do dyspozycji sześć kiosków multimedialnych, gdzie  w porządku chronologicznym umieszczono kilkaset zdjęć i skanów dokumentów. Materiał ten jest dostępny w języku polskim i angielskim.