Dziedzictwo pokoleń dla przyszłościdr Tadeusz Skoczek
Dyrektor Muzeum Niepodległości


oraz


dr Janusz Gmitruk
Dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

zapraszają na wernisaż wystawy


Dziedzictwo pokoleń dla przyszłości23 stycznia 2020 r. (czwartek) godzina 14.00Galeria Brama Bielańska ul. Czujna, 01-532 WarszawaWystawa eksponowana w Galerii Brama Bielańska Cytadeli
Warszawskiej wpisuje się w historię długiego cyklu plenerów malarskich
od kilkunastu lat organizowanych przez Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego, ostatnio przy współudziale Muzeum
Niepodległości. Inicjatywa ta związana zaś była z początkiem mojej
pracy w tej instytucji kultury. (…)Obok kontynuowania tradycyjnej działalności muzealniczej –
gromadzenia i opracowywania zbiorów oraz działalności wystawienniczej
i popularyzatorskiej narodziła się wówczas idea muzealnych plenerów malarskich. Impulsem dla tej inicjatywy stała się wystawa „Argonauci III Rzeczypospolitej na płótnach malarzy” eksponowana od 9 listopada do grudnia 2001 r. w Muzeum i siedzibie Sejmu RP przy ul. Wiejskiej. W połowie 2001 r. artysta malarz Jerzy Mech organizator grupy artystycznej CHROMA 2001 zaproponował, aby wspólnie zorganizować wystawę konterfektów wybitnych mężów stanu aktywnych w ówczesnym życiu politycznym.W organizowaniu tej wystawy udział wzięli Maciej Milewski i współpracujący z nim artyści. Szczególna delikatność w przeprowadzeniu tego wydarzenia artystycznego polegała na uzyskaniu zgody portretowanych. Najpierw ustaliliśmy listę 50 polityków, później podzieliliśmy się rolami, z którymi politykami będziemy rozmawiać i namawiać ich na wyrażenie zgody na udział w wystawie. Organizując tę wystawę, wychodziłem z założenia: czym byłyby muzea narodowe bez kolekcji konterfektów wybitnych mężów stanu, luminarzy kultury i nauki? Portret polityka, malowany pędzlem artysty, jest czymś niezwykłym, ponieważ utrwala głębię jego osobowości, przekazuje charyzmatyczne cechy.Artysta często przelewa na płótno więcej niż jest w stanie uchwycić doskonały obiektyw aparatu czy kamery filmowej. Jeżeli przyjmiemy, że
czynnikami kształtującymi osobowość polityka są zarówno stan zdrowia, relacje z otoczeniem, konfrontacje teorii z rzeczywistością, jak i poczucie realizmu, zdolność realizacji celów, tolerowanie odstępstw od zasad, obawy i lęki przed porażką, to przed artystą malarzem stoi wielkie wyzwanie ukazania tego na obrazie. (…)
Janusz Gmitruk