„WIĘŹNIOWIE X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ” – wystawa


Od 9 listopada 2018 r.

można oglądać zmodernizowaną ekspozycję główną

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

zatytułowaną

 

„WIĘŹNIOWIE X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ”

 

 

Ekspozycja w nowej odsłonie to nowoczesna aranżacja plastyczna z dyskretnie rozmieszczonymi stanowiskami multimedialnymi. Dźwięki – m.in. treść przesłuchań, wyroków, modlitwy, teksty literackie – jako bardzo ważny komponent. Wśród eksponatów: oryginalny zegarek Romualda Traugutta, kopia jego okularów, oryginalna biżuteria patriotyczna z okresu żałoby narodowej. Pełny dostęp dla osób z dysfunkcjami: prócz istniejącej wcześniej windy – audiodeskrypcja, druki 3D, makiety do swobodnego dotykania. Podpisy i informacje audio także w języku angielskim. A wszystko to w dawnych korytarzach i celach zabytkowego, XIX-wiecznego budynku X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Wystawa poświęcona jest przede wszystkim więźniom tego obiektu, ukazanym jednak na tle historii Cytadeli, Warszawy i Królestwa Polskiego czasu zaborów (w kontekście powstań, działalności konspiracyjnej i związanej z nimi polityki represyjnej). Podkreśla wyjątkowość tego miejsca w historii Polski. Zdecydowana większość więźniów Cytadeli to osoby walczące o niepodległość: działacze kolejnych organizacji konspiracyjnych, uczestnicy powstań narodowych, rozmaitych wystąpień antycarskich, członkowie partii politycznych. Wśród blisko 40 tysięcy więźniów X Pawilonu byli: ksiądz Piotr Ściegienny, Romuald Traugutt, Roman Dmowski, Józef Piłsudski.

Ekspozycja została zmodernizowana w związku z realizacją projektu „Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości” (Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe), finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

 

Serdecznie zapraszamy!