Zebranie Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy


22 października w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej odbędzie się zebranie Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Gospodarzem będzie dawna Prezes TPW, obecnie zastępczyni dyrektora ds. programowych Pani dr Beata Michalec.

Prelegentem, spotkania jest dr Piotr Ryszard Ochociński – kapitan artylerii na stanowisku oficera sekcji wychowawczej 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego im. mjr. S. Starzyńskiego w Dowództwie Garnizonu Warszawa, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Toruniu z dziedziny znajomości broni palnej i broni białej, amunicji strzeleckiej i artyleryjskiej, absolwent Szkoły Chorążych Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu oaz podyplomowego studium Międzynarodowych Stosunków Wojskowych na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Na podstawie dysertacji „Departament Artylerii Ministerstwa Spraw Wojskowych 1927-1939” uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Wydziale Nauk Historycznych Akademii J. Długosza w Częstochowie. Nasz prelegent jest autorem licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu historii wojskowości.

W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz Muzeum Niepodległości zapraszamy wszystkich nie tylko zainteresowanych tematyką wojskową i motoryzacyjną na zebranie Komisji Historycznej Zarządu Głównego  Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Po prelekcji odbędzie się dyskusja.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.00 (tradycyjnie w piątek) w sali kinowej im Karola Beyera w naszym Muzeum (X Pawilon).


22 października 2021, godzina 17.00
Muzeum Niepodległości
sala kinowa im. K. Beyera
X Pawilon Cytadeli Warszawskiej