#ZaprosiliNas


Pani Aneta Garanty – dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz Witold Stelmachniewicz zaprosili nas na wystawę malarstwa pt. “Science Non Fiction Horror Story”.

Wystawa prac Witolda Stelamchniewicza “Science Non Fiction Horror Story” porusza problematykę wizualizacji grozy. Motywy obrazów pochodzą zarówno ze źródeł historycznych (fotografie archiwalne) jak i fikcyjnych, np. filmów. Ich wzajemne zestawienie jest świadomą grą, która uprzytamnia relatywizację, względność pojęć, tak jak to dzieje się często w rzeczywistości, gdzie granica między prawdą a fałszem często jest zatarta lub niewidoczna.

11 lutego 2022 roku, godzina 17.00
Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego
ul. Rozwadowska 12
37-450 Stalowa Wola