#ZaprosiliNas


Muzeum Romantyzmu w Opinogórze zaprosiło nas na koncert niedzielny pt. „Najpiękniejsze wiersze i utwory muzyczne o miłości”. Koncert odbywa się z okazji 210. rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego (19 lutego).
Repertuar koncertu złożony jest z wybranych i najbardziej reprezentatywnych utworów literackich polskich wieszczów oraz późniejszych autorów, przeplatanych najpopularniejszymi utworami opiewającymi miłość. Zaprezentowane zostaną między innymi utwory: Fryderyka Chopina, Henryka Wieniawskiego, Mieczysława Karłowicza, Stanisława Moniuszki.

Wystąpią: Joanna Błażej-Łukasik, Paweł Łukasik oraz Katarzyna Plewniak.


13 lutego 2022, godzina 15.00
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
(oranżeria)