#ZaprosiliNas


Fundacja Instytut Studiów Wschodnich wraz z Województwem Warmińsko-Mazurskim organizują VI Europejski Kongres Samorządów pod hasłem:
Europa po pandemii: Jak odbudować lokalną gospodarkę?

Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istoty wpływ na politykę i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw, ale także całego kontynentu. VI Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Przewidywany jest zróżnicowany program, na który składać się będzie dziesięć ścieżek tematycznych obejmujących ponad 100 wydarzeń: bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczystą galę.

Szczegółowe informacje oraz link do rejestracji:
https://www.forum-ekonomiczne.pl/event/vi-europejski-kongres-samorzadow/