#ZaprosiliNas


Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaprosiło nas na otwarcie dwóch nowych wystaw!

„CITY LIMITS” to międzynarodowa wystawa prezentująca prace trzech artystek-rzeźbiarek: Asty Gröting (1961, Niemcy), Moniki Sosnowskiej (1972, Polska) i Yael Efrati (1978, Izrael).

Ekspozycja skupia się na różnych strategiach rekonstrukcji architektonicznej opartej na osobistych wspomnieniach artystek i stanowi spojrzenie na relacje pomiędzy człowiekiem
a jego historycznym i kulturowym otoczeniem. Punktem wyjścia dla prezentowanych prac jest nie tylko architektura, miasto i człowiek, ale także niezwykła zdolność obserwacji i wrażliwość na otoczenie. Wynika to z zainteresowania ich autorek hiperrealizmem i fotograficzną realizacją dzieł.

Wernisaż: 27 listopada 2021 o godz. 14.00

Muzeum Rzeźby Współczesnej

27.11.2021–13.02.2022

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Kurator: Sergio Edelsztein

Współkuratorka: Joanna Kiliszek

Koordynacja: Weronika Elertowska
Projekt Archiwum Kreolskiego: Królestwo La Gonȃve

Jacek Kolasiński, artysta mieszkający w Miami na Florydzie, tworzy ciągle rosnący Projekt Archiwum Kreolskiego (od 2016 – do teraz), który składa się z różnorodnych materiałów związanych z trudnymi powiązaniami Polski z Haiti.
Na wystawie Kolasiński przedstawia wybór ze swojego archiwum pokazujący jak w rzadko eksplorowanej polsko-atlantyckiej historii niewinność, naiwność i iluzje wspaniałości kolonialnej ekspansji prowadziły do chciwości, deprawacji i wyzysku. Jego Archiwum Kreolskie zaciera granice fikcji i dokumentu: zawiera ono modele obiektów, wydrukowane w 3D, materiały znalezione (fotografie, pisma, wojskowy ekwipunek) oraz druki ulotne.

Wernisaż: 27 listopada 2021, o godz.14.30

Galeria Oranżeria

27.11.2021 – 13.02.2022

Kurator: Leszek Golec