#ZaprosiliNas


Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, dr hab. Janusz Trupinda wraz z Kierownikiem Zamku w Sztumie, Aleksandrem Masłowskim zaprosił nas na otwarcie wystawy pt. „Jaćwingowie – zapomniani wojownicy” przygotowaną przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Okręgowe w Suwałkach.

Wystawa przedstawi zarys dziejów najpotężniejszego z plemion pruskich. Klęska Jaćwingów, wyludnienie i podział zajmowanego przez nich terenu doprowadziły do stopniowego zaniku pamięci o tym walecznym plemieniu. Najnowsze odkrycia archeologiczne w Szurpiłach, Skomacku Wielkim oraz innych, ważnych ośrodkach wczesnośredniowiecznej Jaćwieży potwierdzają militarny charakter kultury tego ludu oraz przede wszystkim przywołują go z mroków zapomnienia.

29 kwietnia 2022 roku, godz. 17.00
Zamek w Sztumie
Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku

ul. Galla Anonima 16
82-400 Sztum