#ZaprosiliNas


Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma pani Monika Krawczyk wraz ze współpracownikami zaprosili nas na finisaż wystawy czasowej pt. “Ukryte oblicze. Gaon z Wilna”.

Na wystawie przywołujemy postać Gaona Wileńskiego wielkiego uczonego, którego postać jest przykładem na trwałość związków polsko-litewskich oraz dowodem autorytetu, jakim cieszyli się przedstawiciele społeczności żydowskiej zamieszkującej Rzeczpospolitą. Gaon do dziś pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych i fascynujących postaci judaizmu.

28 kwietnia 2022 roku, godzina 18.00
Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
ul. Tłomackie 3/5
00–090 Warszawa