#ZaprosiliNas


Pan Leszek Ruszczyk – Dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz prof. dr hab. Jakub Lewicki – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprosili nas na wernisaż wystawy pt. “Ostra sztuka. Gotyk na Ziemi Radomskiej”.

Wystawa potrwa do 15 czerwca 2022 roku.

24 lutego 2022 r. , godzina 17.00
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Rynek 11
26-600 Radom