#ZaprosiliNas


Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk zaprosił Dyrektora naszego Muzeum, dr. Tadeusza Skoczka na obchody 80. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Uroczystości odbędą się 13 i 14 lutego 2022 roku w Warszawie.