#Zaprosili Nas


Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty zaprasza wszystkich na sprzątanie prawosławnych grobów cywilnych i wojskowych. Sprzątanie odbędzie się o godzinie 9.00 w dniu 23 października na cmentarzu prawosławnym w Łowiczu.

Cmentarz prawosławny w Łowiczu, jest najstarszą istniejącą łowicką nekropolią. Założono go w 1820 r. dla parafii katolickich. Od 1936 roku służył parafiom prawosławnym.
Do wybuchu I wojny światowej pochowano na nim ponad 3 tys. osób. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nekropolia nadal służyła łowiczanom wyznania prawosławnego.


23 października 2021r., godzina 9.00
cmentarz prawosławny w Łowiczu
ul. Listopadowa


Fot. Rafał Klepczarek