#Zaprosili Nas


W Muzeum Józefa Czechowicza, oddziale Muzeum Narodowego w Lublinie, trwa “Wrzesień z Anną Kamieńską” – cykl spotkań poświęconych poetce.


Polecamy uwadze niezwykle ciekawy program!