#Zaprosili Nas


Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa “Nila” oraz Stowarzyszenie im. gen Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego zaprosiło nas na wystawę pt. “gen. bryg. Tadeusz Rączy «Żołnierz Niepokonany»”, której wernisaż odbędzie się w dniu 14 listopada 2021 roku.14 listopada 2021 roku, godzina 11.00
Muzeum Armii Krajowej
ul. Wita Stwosza 12
Kraków