#Zaprosili Nas


Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zaprosiło nas na wernisaż wystawy Igora Banfiego pt. “Przestrzeń pośród nas”, który odbędzie się dnia 10 listopada 2021 roku o godzinie 11.00.

Zapraszamy!

10 listopada 2021 roku, godzina 10.00
Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich
Krakowskie Przedmieście 32,

Warszawa